Zaštita od smrzavanja poda

zastita od smrzavanja minusnih komora hladnjaca

Šta su oštećenja izazvana smrzavanjem poda?

Ogromne minusne temperature unutar komercijalnih hladnjača, TPG tankera i ostalih minusnih komora može da prodre u pod konstrukciju čak i kad je pod dobro izolovan. Kako se tlo ispod minusne komore zamrzava ono prikuplja vodu u sebe i stvara koncetrovanu ledenu masu. Kako raste ledena masa stvaraju se deformacije i pukotine na podnoj konstrukciji pa čak i nosećim stubovima time ugrožavajući robu unutar minusne komore.

Kako sprečiti smrzavanje poda na efikasan način?

Efektivna zaštita od smrzavanja (grejni kablovi ili toplovodne cevi) se ugrađuje na osnovnu betonsku ploču ispod izolacije poda minusne komore. Kako bi se ispunili savremeni građevinski standardi sistem mora biti ekološki bezbedan, energetski efikasan i isplativ za ugradnju i održavanje.

Naša uloga

Projektujemo i ugrađujemo sisteme protiv smrzavanja poda tako da emituju optimalnu količinu toplote u zavisnosti od površine, oblika, radne temperature i debljine izolacije vaše minusne komore. Svaki projekat dizajniramo od početka i ne koristimo se univerzalnim rešenjima i pravilima.

Nakon završetka radova dostavljamo vam detaljne CAD crteže sa ucrtanim dispozicijama grejača unutar poda. Pored dispozicije grejnih tela dostavljamo i kompletne elektro energetske šeme, šeme delovanja i tabele opterećenja po fazama. Nakon završetka celokupnog projekta naši tehničari ponovo dolaze na objekat kako bi vam dostavili uputstvo za upotrebu i kako bi vas obučili kako da naj optimalnije koristite zaštitu od smrzavanja podova.