Zato što je život bitan – Vatrootporne razvodne kutije

vatrootporna E90 razvodna kutija

Na svakoj lokaciji gde se veliki broj ljudi okuplja, kao na primer areodomi, bolnice, javne ustanove i industrijska postrojenja, elektrooprema mora da zadrži svoju funkcionalnost i u slučaju požara. Visoko kvalitetne razvodne kutije specijalno dizajnirane da izdrže visoke temperature i otvoreni plamen, određeni vremenski period, moraju biti korišćene.

Zahtev da elektro instalacije zadrže svoju funkcionalnost je deo građevinskih propisa. Propisi nalažu da električno napajanje bude neprekinuto u slučaju požara određeni vremenski period.

Panik osvetljenje, ventilatori za dim i alarmi moraju ostati operativni 30, 60 ili 90 minuta od trenutka izbijanja požara (prema standardima) kako bi ljudi mogli da napuste objekat i kako bi spasilačke ekipe mogle da odreaguju.

Razvodne kutije moraju biti verifikovane u skladu sa EN 60670 standardom. Ovaj standard obuhvata ambijentalne zahteve; zaštitu od prodora vlage i prašine, uticaj ambijentalne temperature, koroziju i mehanički uticaj. Da bi se ispunili zahtevi vatrootpornosti elektroinstalacijski sistemi moraju da izdrže temperaturu od 1000⁰C 30, 60 ili 90 minuta, prema DIN 4102-12.

Vremenska operativnost

30 minutna operativnost je potrebna za evakuaciju i spasilačke aktivnosti. Kako bi se objekti brzo ispraznili funkcionalna operativnost mora biti garantovana sledećej opremi:

  • Panik svetla
  • Liftovi sa kontrolom požara
  • Požarni alarmni sistemi
  • Sistemi za automatizovano gašenje požara

90 minutna operativnost je potrebna za efektivno gašenje požara. Kako bi podržala gašenje požara, imperativ je da tehnička oprema bude napojena sa dovoljnom količinom energije, čak i do 90 minuta nakon izbijanja požara. Ova oprema uključuje:

  • Sistem za pojačavanje pritiska u cevovodima koji napajaju hidrante
  • Mehanički ekstraktorski sistemi za dim i sistemi za kontrolu vazdušnog pritiska
  • Liftove za vatrogasnu brigadu

testiranje vatrootpornerazvodne kutije

Požarni test u skladu sa DIN 4102-12

Cilj požarnog testa je da potvrdi ispravan rada elektro sistema nakon izbijanja požara. Nemački standar DIN 4102-12 predviđa da kompletan sistem kablovskih regala, pribora i kablova bude testiran u pećnici 30, 60 ili 90 minuta pri temperaturama do 1000⁰C.

Pre započinjanja testa kablovi, kablovski pribor i razvodne kutije se montiraju na zidove (vertikalno i horizontalno) i plafon pećnice, na krajeve svakog elektro kruga, koji se nalaze izvan pećnice, se povezueje test oprema.

vatrootporne razvodne kutije pred pocetak testa u skladu sa DIN 4102-12

Nakon završetka montaže pristupa se testiranju. Za samo nekoliko minuta temperatura u pećnici se podiže u skladu sa temperaturnom krivom standarda EN 1363-1. Plastične razvodne kutije se tope gotovo trenutno, nakon njih kablovi počinju da gore, ali keramiške stezaljke (kleme) obezbeđuju kontinualno napajanje opreme.

testiranje vatrootpornih razvodnih kutija E90 (1)

Test traje 90 minuta kada temperatura u pećnici dostiže 1000⁰C. Tada se prekida testiranje.

testiranje vatrootpornih razvodnih kutija E90 (2)

Prema DIN 4102-12 test je položen ukoliko strujno kolo nije prekinuto ni u jednom trenutku tokom 90 minuta testiranja. Iako se plastično kućište istopilo strujno kolo nije prekinuto zahvaljujući keramičkim stezaljkama, dok je metalno kućište ostalo u dobrom stanju.

E90 vatrootporne razvodne kutije nakon testiranja

 

Note: All images credited to Ensto