Servisiranje i inspekcija opreme u potencijalno eksplozivnim sredinama

Servisiranje / Popravka

Neophodni intervali odžavanja zavise od specifičnosti primene opreme. Intervale bi trebalo da propiše rukovalac opreme u skladu sa odgovarajućim uslovima rada. Tokom servisiranja elektro oprema od koje zavisi Ex zaštita mora biti testirana kako bi se osigurala ispravnost iste. Tipična oprema koja se testira je sledeća:

 • Nepropaljiva kućišta – Test obuhvata vizuelni pregled poklopca i navoja. Navoj ne sme biti mehanički oštećen niti prekriven farbom odnosno lakom! Oštećeni delovi se moraju odmah zameniti novim ili ih mora popraviti proizvođač.
 • Klemarnici, razvodne kutije, priključnice i utikači – Test obuhvata proveru i zamenu oštećenih zaptivki (dihtunga), proveru dotegnutosti klema, uvodnika i slepih čepova. Ukoliko se tokom servisa utvrdi da su popravke kućišta neophodne one se moraju izvršiti u skladu sa uputstvom proizvođača.

Obim inspekcije

Prvi i periodični pregledi

Iz iskustva zaključijem da je prvi pregled opreme mnogo zahtevniji nego nastojeći periodični pregledi. Ovo se odnosi na sve izvršene preglede koje sam obavio u skladu sa EN60079-17, pregledi su se odnosili na elektro opremu instalisanu u potencijalno eksplozivnim sredinama.

Tokom prvog i periodičnih pregleda se vrši:

 • Provera da li je oprema instalisana u skladu sa elaboratom o potencijalno eksplozivnoj sredini objekta koji je izdalo sertifikovano telo.
 • Provera celovitosti instalisane opreme.
 • Stanje položenih instalacijskih kablova i provodnika.
 • Provera da li postoji proboj ka uzemljenju opreme.
 • Provera funkcionalnosti opreme za nadzor (detektori gasa, merači pritiska, merači nivoa…)
 • Inspekcija bezbednosti sistema.

Tipičan pregled spoljašnjosti nepropaljivih „Ex d“ kućišta obuhvata proveru:

 • Postojanja vidljivih mehaničkih oštećenja.
 • Postojanja značajnije količine korozije.
 • Krtosti plastičnih delova.
 • Količine i postojanje antikorozivne masti na navojima.
 • Stanje šrafova i otvora na kućištima.
 • Dotegnutost kablovskih uvodnika.
 • Stanje zaptivki.
 • Postojanje slepih čepova u neiskorišćenim otvorima.

Mehanička oštećenja i korozija:

ostecenje i korozija

Nedostatak šrafova:

nedostatak srafova

Postojanje i nanošenje dodatne količine antikorozivne masti na navoj:

mastza podmazivanje navoja

Manjak slepih čepova na otvorima:

Manjak slepih čepova na otvorima

Tipičan pregled unutrašnjosti nepropaljivih „Ex d“ kućišta obuhvata proveru:

 • Da li postoji prljavština.
 • Da li postoje tragovi prodora vode ili vlage (kondezacija).
 • Da li postoji „puzna staza“ između dva provodna elementa.
 • Stanje izolacije i stezaljki.
 • Da li postoje promene u boji uzrokovane povišenom temperaturom.
 • Stanje ugrađene opreme (starost).
 • Stanje zaptivki.
 • Da li na navoju poklopca postoji prljavština i da li je isti oštećen.

Bez prljavštine unutar kućišta:

bez-prljavstine-unutar-kucista

Navoj poklopca bez oštećenja i prljavštine:

navoj-bez-ostecenja

Tipičan pregled kućišta sa povećanom bezbednošću  „Ex e“ obuhvata proveru:

 • Stanje kablovskih uvodnika – Dotegnutost, rasterećenost provodnika, minimalna zaštita IP54, mehaničko oštećenje.
 • Stanje neiskorišćenih otvora – Primena odgovarajućih slepih čepova minimalne zaštite IP54.
 • Spoljašnje stanje kućišta – Postojanje pukotina ili rupa, stanje zaptivki, vlaga unutar kućišta, zaprljanost unutrašnjosti kućišta.
 • Stanje provodnika – Kvalitet izolacije, dotegnutost kontakata.
 • Neočekivano zagrevanje – Promena/Gubitak boje, temperatura kućišta

Pravilno tretiran neiskorišćen otvor na kućištu:

pravilno-tretiran-neiskoriscen-otvor-na-kucistu

Provera dotegnutosti kablovskih uvodnika:

provera-dotegnutosti-kablovskih-uvodnika

Nedostatak ručice prekidača i pukotine na kućištu:

nedostatak-rucice-i-ostecenje-na-kucistu

Oštećenje kućišta:

ostecenje-kucista

Oštećenje zaptivke:

ostecenje-zaptivke

Kućište sa prodorom prljavštine i vlage:

Kuciste-sa-prodorom-prljavstine-i-vlage

Primer inspekcijskog lista:

primer-inspekcijskog-lista