SmartMONITOR

Šta je SmartMONITOR?

SmartMONITOR je pametna alternativa komplikovanim MDA (Machine Data Acquisition) programima zasnovanim na SCADA-ma namenjena proizvodima kompanijama koje traže način da brzo i lako prikupe pouzdane podatke kako bi optimizovale proizvodni proces. Inteligentna mreža signalnih tornjeva stvara jednostavnu, nisko budžetnu retrofit alternativu konvencionalnom, suviše kompleksnom, SCADA sistemu. SmartMONITOR:

 • Indentifikuje i dokumentuje greške i neproduktivno vreme veoma brzo
 • Smanjuje vreme reagovanja i smanjuje prazan hod
 • Radi bez obzira koji je proizvođač, godina ili funkcija mašine
 • Pruža sve važne podatke mašina, sistema i ručnih stanica
 • Kreira izveštaje koji ukazuju na mogućnosti az unapređivanje procesa i produktivnosti
 • Je modularan i proširivo bez korišćenja kablovskih rešenja

Tipična primena

 • Otkriva skriveni potencijal za optimizaciju
 • Signalizira zaustavljanje proizvodnje
 • Upravlja snabdevanjem materijala mašinama i stanicama
 • Radi kao kontrolna stanica za proizvođačke kompanije
 • Izveštava o proizvodnji

Karakteristike

 • Pouzdana i dokazana bežična mreža za proizvodne kompanije
 • Besplatni softver je uključen
 • Integrisani analitički i javljački alat
 • WIN kontrole omogućavaju Vam da pokrenete jednostavna logična pravila kao na primer da aktivirate dodatni signalni toranj kao glavnu upravljačku funkciju