Sistemi za optimizaciju proizvodnje

WERMA signalni tornjevi za optimizaciju procesa proizvodnje, sklapanja i transporta

WIN (Wireless Information Network) sistem je idealno rešenje koje vam omogućava da otkrijete skrivene potencijale u okviru vašeg proizvodnog procesa. Sistem meri i prikazuje u realnom vremenu neproduktivno vreme mašina, operatera i radnika. Komunikacija sistema se zasniva na bezžičnom prenosu podataka što ubrzava vreme i smanjuje troškove ugradnje zadržavajući pouzdanost sistema. Prateći softver koji prikazuje statuse svih integrisanih mašina prikuplja podatke na jedno radno mesto ili na server kome može pristupiti više korisnika.  Prikupljene statuse (rad, greška, prinudni stop…) softver automatski pretvara u veoma čitljive izveštaje koji se automatski mogu slati na email.

AndonSPEED

"Rešenje za pakovanje i radne stanice u špediciji."
 • Dokumentacija i analiza ne produktivnog vremena.
 • Smanjenje troškova u transportnom procesu.
 • Idealan call-for-action sistem za kontinualnu uštedu vremena.

Saznajte više

SmartMONITOR

"Pametna MDA alternativa za proizvodne kompanije"
 • Brzo prikplja pouzdane podatke potrebne za optimizaciju proizvodnog procesa.
 • Pregled relevantnih podataka pritiskom na dugme.
 • Bezžično retrofit rešenje za signalizaciju i analizu cele proizvodnje.

Saznajte više

AndonLIGHT

"Ručne pozivne stanice."
 • Ručne pozivne stanice sa jasnom on-site signalizacijom.
 • Skraćenje vreme čekanja zahvaljujući brzoj pomoći gde je to potrebno.
 • Laka i brza retroit instalacija.

Saznajte više

KombiSIGN reflect

"Prosta reflekcija statusa mašine."
 • Bežična mreža prenosi statuse mašina sa Werma signalnih tornjeva.
 • Pratite rad mašina koje su vam van pogleda.
 • Ubrzava vreme odziva i sprečava zastoje.

Saznajte više

Reference