Merenje i praćenje kvaliteta električne energije

Socomec WebView Software

U saradnji sa francuskom fabrikom Socomec na tržištu Srbije vršimo promociju i implementaciju Diris Digiware sistema. Uz pomoć revolucionarnog Socomecovog sistema u svakom trenutku i na svakom mestu možete znati kolika je potrošnja električne energije svakog segmenta vašeg sistema, kao i kvalitet električne energije u vašem sistemu.

Koncept

Šta je Diris Digiware?
Diris Digiware je jednostavno rešenje za kreiranje modularnog sistema za nadzor i merenje električne energije.
Sistem se sastoji od minimalističkog dispeja, naponskog mernog modula, strujnih mernih modula i strujnih senzora.

DIRIS Digiware sistem: višestruki strujni moduli sa centralizovanim displejom i zajedničkim naponskim modulom.
DIRIS Digiware sistem: višestruki strujni moduli sa centralizovanim displejom i zajedničkim naponskim modulom.

Preciznije, moduli DIRIS Digiware sistema koji čine “srce” sistema imaju sledeće funkcije:

  • Centralizovani displej prikuplja podatke sa mernih modula, interno ih skladišti i prikazuje ih na ekranu. Opciono dispej može da sadrži i web server radi pregleda i analize podataka preko user frendly internet web stranice. Takođe, displej se može koristiti kao koncetrator signala za nadređeni BMS SCADA sisitem.
  • Naponski merni modul služi za merenje naponskog nivoa za podgrupu merenja, na primer prvi sprat zgrade. Povezuje se sa Displejom i Strujnim senzorima preko DigiwareBus uz pomoć RJ45 računarskog kabla.
  • Strujni merni moduli služe za merenje prenutne potrošnje električne energije, u zavisnosti od tipa jedan strujni modul može meriti potrošnju na 3, 4 ili 6 faza. Kombinacijom senzora možemo meriti i monofazne i trofazne potrošače. Komunikacija sa ostalim strujnim i naponskim modulima, kao i sa displejem se odvija preko DigiwareBus uz pomoć PJ45 kablova (računarski), a komunikacija strujnih modula sa strujnim senzorima se odvija preko RJ12 kablova (telefonski).
  • Strujni senzori se koriste za merenje trenutne struje. Mogu biti raznih izvedbi, ali najčešće se koriste Kompaktni (za nove instalacije), Split-core i Fleksibilni (za retrofit instalacije).
Za aplikacije bez lokalnog displeja koristi se DIRIS Digiware C interfejs modul koji prikuplja i centralizuje podatke iz sistema. Radi inkorporiranja u postojeće BMS sisteme ili kao stand alone verzija koriste se Diris G komunikacioni gejtveji sa Ethernet izlazom (RS485 ili Wireless). Za razliku od Diris D displeja, gde je to opcija, svaki Diris G komunikacioni gejtvej ima u sebi integrisan WEBVIEW web server za monitoring i analizu električnih parametara u realnom vremenu.
Pregled Diris Digiware sistema
Pregled Diris Digiware sistema