Automatizacija osvetljenja

aplikacija za automatizaciju osvetljenjaautomatizacija osvetljenjatouchscreen kontrola rasvete

Kontrolni sistemi rasvete (Automatizacija osvetljenja)

Kontrolni sistem rasvete je inteligentno rešenje za automatizaciju osvetljenja koje inkorporira komunikaciju između raznih sistemskih ulaza i izlaza (vezanih za osvetljenje) koristeći jednu ili više centralnih procesorskih jedinica. Automatizacija rasvete se naširoko koristi kako za unutražnje tako i za spoljašnje osvetljenje komercijalnih, industrijskih i stambenih prostora. Uprošćeno, automatska kontrola rasvete služi da obezbedi pravu količinu osvetljaja tamo gde je to i kada je potrebno.

Implementacijom kontrolnog sistema rasvete maksimizuje se energetska efikasnost rasvete, doprinosi se udovoljavanju građevinskih propisa zelene gradnje. Automatizacija osvetljenja se često naziva i Pametna rasveta (Smart Lighting).

vs. kontroleri rasvete

Termin kontroleri rasvete se tipično odnosi na “stand-alone” uređaje implementirani unutar prostora. Termin kontroleri rasvete mogu se odnositi detektore pokreta, detektore prisustva, tajmere i fotoćelije koji su direktno ožičeni na nezavisne rasvetne grupe. Podešavanje ovih uređaja se obavlja na samim njima.

Termin kontrolni sistem rasvete se odnosi na inteligentni umreženi sistem uređaja povezanih sa automatizacijom osvetljenja. Uređaji koji se mogu pronaći u ovim sistemima su releji, detektori prisustva i pokreta, foto ćelije, prekidači, touchscreen-ovi, signali sa drugih sistema (požarni alarmi, KGH sistem). Podešavanje sistema se odvija ili lokalno na mestu primene ili centralno preko centralne kompjuterske jedinice koristeći razne softvere; opciono komande se mogu zadavati i preko mobilnih mreža porukama ili preko interneta.

Prednosti

Jedna od prednosti kontrolnog sistema rasvete u odnosu na klasične prekidačke kontrole je mogućnost kontrole rasvetnih grupa centralno, koristeći jednostavnog “user friendly” sistema. Ova mogućnost kontrole rasvete sa jednog mesta omogućava kreiranje kompleksnih svetlosnih režima rada. Prostorija može imati različite predefinisane režime rada u zavisnosti od aktivnosti unutar prostorije i u zavisnosti od doba dana, noći, godišnjeg doba… Veliki benefit kontrolnog sistema rasvete je smanjena potrošnja električne energije kao i duži životni vek izvora svetlosti (sijalice) u odnosu na prekidački kontrolu rasvete. Bezžični kontrolni sistemi rasvete donose dodatne benefite u vidu smanjenja troškova instalacije i ubrzanja iste.